سهامدران
بهزاد آقایی لیسانس عمران از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی سال اخذ مدرک 1378 در سمت مدیر عامل
والنتینا مجلس آرا لیسانس عمران از دانشگاه سیستان و بلوچستان سال اخذ مدرک 1369 در سمت هیئت مدیره
سهیلا عقلمند فوق لیسانس معماری از دانشگاه شهید بهشتی تهران سال اخذ مدرک 1372 سهامدار
عزیز نریمانی لیسانس مکانیک از دانشگاه آذرآبادگان تبریز سال اخذ مدرک 1352 نایب رییس هیت مدیره
ادوارد مرادخان قراجلو لیسانس عمران از دانشگاه ایست - مانیل فیلیپین سال اخذ مدرک 1981 در سمت عضو هیئت مدیره
پرویز محمودی شیخ سرمست لیسانس فنی مهندسی برق از مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی موسسه عالی تکنیکوم تهران سال اخذ مدرک 1355 در سمت عضو هیئت مدیره